Ali Gerişli

Güney Afrika Genel Müdürü - Cape Town - Güney Afrika City

UPC Danışmanlık Güney Afrika Genel Müdürü